Çok arayışa gerek yok: Maarif budur… Çin’de Köy Enstitüsü örneği

Çin’de bir okulda öğrenciler matematik, tarih, fen gibi temel bilimlerin yanı sıra aldıkları temel becerilere dair eğitimle gündeme geldi. Çocukların yaşamsal önem arz eden faaliyetleri de küçük yaşta öğrenmesi takdir topladı. Kürek kullanarak harç karan, tuğlaları dizerek harcı dümdüz hale getiren ve ardından küçük bir ocak yapan öğrenciler temel bir inşaat bilgisi edindi. Ardından yemeklerini hazırlayarak pişiren öğrenciler, kendi ihtiyaçlarını gidermeyi de öğrendi. Öte yandan tüm bu faaliyetleri bir arada yapmaları, birlikte çalışma ve üretme, dayanışma becerilerini de kazandırdı.

Çocukların temel eğitimine dair Çin’deki örnek akıllara Köy Enstitüleri örneğini getirirken, Türkiye ise tüm tartışmaların ve itirazların gölgesinde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ni onayladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın onay sürecinden geçen modeli onaylarken, ders içeriklerindeki değişikliklere itirazlar sürüyor. Matematikten İnkılap Tarihi’ne ‘sadeleştirme’ uygulanan modelde değerler eğitimine önem verilirken, çocukların yaşamsal beceriler ve deneyimler kazanmasına dair uygulamalı eğitimler yer almadı. Çin’deki videoyla, Türkiye’nin Köy Enstitülerine yeniden ihtiyacı olduğu görüşlerinin tekrar gündeme geldi.

KÖY ENSTİTÜLERİ NEYİ BAŞARDI

Öğretmenler köylülere hem örgün eğitim verecek, okuma yazma ve temel bilgileri kazandıracak hem de modern ve ilmi tarım tekniklerini öğretecekti. Öğretmenler gittiği yörelerde bilinmeyen tarım türlerini de köylülere öğretecekti. Kitaba deftere dayalı öğretim yerine iş için, iş içinde eğitim ilkesi tatbik ediliyordu.

1940-1946 arasında köy enstitülerinde 15.000 dönüm tarla tarıma elverişli hale getirilmiş ve üretim yapılmıştı. Aynı dönemde 750.000 yeni fidan dikilmişti. Oluşturulan bağların miktarı ise 1.200 dönümdü. Ayrıca 150 büyük inşaat, 60 işlik, 210 öğretmen evi, 20 uygulama okulu, 36 ambar ve depo, 48 ahır ve samanlık, 12 elektrik santrali, 16 su deposu, 12 tarım deposu, 3 balıkhane, 100 km. yol yapılmıştı. Sulama kanalları oluşturularak enstitü öğrencilerinin uygulamalı eğitim gördüğü çiftliklere sulama suyu öğrenciler tarafından getirilmişti.

Kapatıldığı 1954 yılına kadar Köy Öğretmen Okullarında 1.308 kadın ve 15.943 erkek toplam 17.251 köy öğretmeni yetişmişti.

MAARİF MODEL TARTIŞMASI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın onay sürecinden geçen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ni onayladı .Model, mevcut programlardaki eksiklikleri gidermekten çok ideolojik bir gündemle hazırlandığı yönünde pek çok kez eleştirildi. Ortaöğretim matematik ders programında yer alan 12. sınıf integral konusu müfredattan çıkarıldı. 12. sınıf matematik programında limit ve türev konuları ise kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Eğitimciler, matematik dersinde yapılan seyreltmenin, diğer sayısal derslerin anlaşılmasını güç hale getireceği görüşünde. 12. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin yeni taslağına göre; dersin konuları üç üniteyle sınırlandırıldı. 2018’de yayınlanan müfredatında ise sekiz ünite yer alıyordu. İnkılap dersinin 2018 ve 2024 müfredatlarında 72 saatlik ders süresi değişmezken, öğrenme çıktıları sayısı 33’ten 16’ya düşürüldü.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir